RUT-avdrag

Du vet väl att du får göra 50 % avdrag för så kallade "hushållsnära tjänster" som utförs i privata hem, Fönsterputsning är en av dessa tjänster.

RUT-avdraget 2016 för privatpersoner är 25000kr/pers/år och för pensionärer 50000kr/pers/år

         Prisex 2016 Privatpers

Prova på pris med rutavdrag     1-10 st fönster

                                                     11-16 st fönster

                                                    17-25 st fönster

                                                   26-35 st fönster

250 kr/gång

375 kr/gång

 500 kr/gång

750 kr/gång

Pris med rutavdrag                     1-10 st fönster

                                                     11-16 st fönster

                                                    17-25 st fönster

                                                   26-35 st fönster

375 kr/gång

550 kr/gång

750 kr/gång

1000 kr/gång

Normalpris                                   1-10 st fönster

                                                     11-16 st fönster

                                                    17-25 st fönster

                                                   26-35 st fönster

750 kr/gång

     1100 kr/gång

1500 kr/gång

2000 kr/gång